STORNO POPLATKY

Zrušení rezervace musí být učiněno písemnou formou. Pokud jsou storno poplatky menší, než již zaplacená záloha, rozdíl je navrácen klientovi.

30 dnů před příjezdem storno poplatek 50% z celkové částky

15 dnů před příjezdem storno poplatek 70% z celkové částky

10 dnů před příjezdem storno poplatek 100% z celkové částky